Geoinformatyka i Teledetekcja Środowiska

Studia Podyplomowe "Geoinformatyka i teledetekcja środowiska" przeznaczone są dla obecnych jak również przyszłych użytkowników systemów informacji geograficznej wykorzystujących w swojej pracy dane pozyskane różnymi metodami, ze szczególnym uwzględnieniem metod teledetekcyjnych. Zakres tematyczny studiów kształtują cztery moduły: geoinformatyka, techniki pomiarowe GIS, teledetekcja oraz fotogrametria. Pierwszy moduł obejmuje zagadnienia z zakresu informacji przestrzennej, metod analiz przestrzennych oraz geowizualizacji. Drugi moduł koncentruje się na technikach pomiarowych GIS i umożliwia zapoznanie się z współczesnymi technikami oraz instrumentami GIS pod kątem pozyskiwania danych przestrzennych oraz ich opracowania. Trzeci moduł związany jest z zagadnieniami teledetekcji środowiska, pozyskiwaniem danych sensorami teledetekcyjnymi oraz metodami przetwarzania danych obrazowych, umożliwiających m.in. przeprowadzanie analiz z ich wykorzystaniem. Ostatni, czwarty moduł, dotyczy zagadnień z fotogrametrii cyfrowej (lotniczej oraz bliskiego zasięgu) oraz dynamicznie rozwijającej się fotogrametrii niskiego pułapu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.


Pilotaż morski

Podstawowym celem studiów „Pilotaż morski” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach związanych z pilotażem morskim. Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do efektywnego pełnienia funkcji pilota morskiego w Polsce i za granicą. Umożliwia także uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych do manewrowania statkami – szkolenie na symulatorach manewrowych.


Inspekcje Morskie FSC, PSC

Program studiów „Inspekcje morskie FSC, PSC” zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do efektywnego wypełniania zadań administracji morskiej z zakresu inspekcji morskich. Słuchacze poznają cele i zadania organizacji wdrażających bezpieczeństwo na morzu, nabywają umiejętności poszukiwania i monitorowania właściwych źródeł prawnych oraz uzyskują praktyczne umiejętności prowadzenia określonych inspekcji.
Od kandydatów wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, udokumentowana certyfikatem FCE bądź potwierdzona w rozmowie kwalifikacyjnej (zakłada się prowadzenie znacznej liczby zajęć w języku angielskim). Wskazane jest morskie doświadczenie zawodowe na poziomie operacyjnym.