Studia Podyplomowe "Geoinformatyka i teledetekcja środowiska" przeznaczone są dla obecnych jak również przyszłych użytkowników systemów informacji geograficznej wykorzystujących w swojej pracy dane pozyskane różnymi metodami, ze szczególnym uwzględnieniem metod teledetekcyjnych. Zakres tematyczny studiów kształtują cztery moduły: geoinformatyka, techniki pomiarowe GIS, teledetekcja oraz fotogrametria. Pierwszy moduł obejmuje zagadnienia z zakresu informacji przestrzennej, metod analiz przestrzennych oraz geowizualizacji. Drugi moduł koncentruje się na technikach pomiarowych GIS i umożliwia zapoznanie się z współczesnymi technikami oraz instrumentami GIS pod kątem pozyskiwania danych przestrzennych oraz ich opracowania. Trzeci moduł związany jest z zagadnieniami teledetekcji środowiska, pozyskiwaniem danych sensorami teledetekcyjnymi oraz metodami przetwarzania danych obrazowych, umożliwiających m.in. przeprowadzanie analiz z ich wykorzystaniem. Ostatni, czwarty moduł, dotyczy zagadnień z fotogrametrii cyfrowej (lotniczej oraz bliskiego zasięgu) oraz dynamicznie rozwijającej się fotogrametrii niskiego pułapu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.

Warunkiem ukończenia studiów jest regularne uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów laboratoryjnych oraz przygotowanie i obrona pracy końcowej.

PROGRAM STUDIÓW
Studia podyplomowe obejmują 225 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów oraz laboratoriów. Bieżąca edycja realizowana jest w roku akademickim 2018/2019.
Wykaz prowadzonych przedmiotów:
Semestr zimowy:

 • Systemy Informacji Przestrzennej
 • Analizy Przestrzenne
 • Redakcja Map
 • Instrumenty i techniki pomiarowe GIS
 • Opracowanie danych pomiarowych
 • Przygotowanie pracy dyplomowej

Semestr letni:

 • Teledetekcja środowiska
 • Przetwarzanie danych obrazowych
 • Fotogrametria cyfrowa
 • Współczesne metody fotogrametrii

ZASADY REKRUTACJI
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.
Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (pobierz pdf),
 • kwestionariusz osobowy (pobierz pdf),
 • dwa zdjęcia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • potwierdzenie wnesienia opłaty rekrutacyjnej
 • potwierdzenie wniesienia I raty opłaty za studia (po zakwalifikowaniu się na studia),
 • deklaracja pokrycia kosztów studiów (po zakwalifikowaniu się na studia).

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe można składać do dnia 10.09.2019.
Dokumenty można składać osobiście (w godz. 8.00 – 14.30), wysłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Instytut Geoinformatyki
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Żołnierska 46
71-250 Szczecin
Tel. / fax. 91 48 77 177
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
z dopiskiem: Studia podyplomowe "Geoinformatyka i Teledetekcja Środowiska"

OPŁATY
Opłata rekrutacyjna: 100 zł
Opłata za studia podyplomowe: 6800 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30 zł
Opłaty wnoszone są na podany numer konta bankowego po zakwalifikowaniu się na studia podyplomowe.
Istnieje możliwość dokonania wpłaty czesnego w ratach​:
- I rata w wysokości 3700 zł - płatna do 20 września 2019 r.
- II rata w wysokości 3100 zł - płatna do 31 stycznia 2020 r.

Numer konta, na który należy dokonać opłaty za studia podyplomowe Geoinformatyka i Teledetekcja Środowiska:
52 1240 3927 1111 0010 8374 5903
Bank PEKAO II O. w Szczecinie
z dopiskiem: Studia podyplomowe „Geoinformatyka i Teledetekcja Środowiska”; imię i nazwisko

PLAN ZAJĘĆ
Plan zajęć w trakcie ustalania. Preferowane zjazdy weekendowe dwudniowe jeden lub dwa razy w miesiącu.
Istnieje możliwość ustalenia planu pod dedykowaną grupę słuchaczy.

Przykładowy plan zajęć z poprzedniej edycji znajduje się poniżej.
Semestr zimowy (pobierz pdf)
Semestr letni (pobierz pdf)

DODATKOWE INFORAMCJI
Więcej informacji na temat studiów można znaleźć na stronie Instytutu Geoinformatyki:
http://ig.am.szczecin.pl/index.php/studia-podyplomowe-geoinformatyka