Program studiów „Inspekcje morskie FSC, PSC” zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do efektywnego wypełniania zadań administracji morskiej z zakresu inspekcji morskich. Słuchacze poznają cele i zadania organizacji wdrażających bezpieczeństwo na morzu, nabywają umiejętności poszukiwania i monitorowania właściwych źródeł prawnych oraz uzyskują praktyczne umiejętności prowadzenia określonych inspekcji.
Od kandydatów wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, udokumentowana certyfikatem FCE bądź potwierdzona w rozmowie kwalifikacyjnej (zakłada się prowadzenie znacznej liczby zajęć w języku angielskim). Wskazane jest morskie doświadczenie zawodowe na poziomie operacyjnym.

 Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym, odbywają się w Akademii Morskiej w Szczecinie, praktyki programowe realizowane są w portach Świnoujście, Szczecin, Gdańsk, Gdynia.
Studia trwają dwa semestry. Ogółem realizowanych jest 290 godzin zajęć programowych w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń oraz integralnej praktyki programowej.
Informacje o naborze na studia podyplomowe za-mieszczone będą na stronie internetowej Wydziału Nawigacyjnego.

Zasady rekrutacji
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

  1. kwestionariusz osobowy,
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów,
  3. dyplom potwierdzający morskie doświadczenie zawodowe,
  4. dwa zdjęcia legitymacyjne,
  5. dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na konto AM w Szczecinie, z dopiskiem: Studia podyplomowe – wpisowe,
  6. ewentualnie inne dokumenty wymagane w ogłoszeniu o naborze na wybrany kierunek studiów podyplomowych.

Po zakwalifikowaniu kandydata opłata wpisowa zos-tanie zaliczona na poczet czesnego. Jeżeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów nie zostanie uruchomiony w danej edycji, opłata zostanie zwrócona na konto kandydata. W przypadku rezygnacji kandydata opłata nie jest zwracana.

Dokumenty można składać osobiście (w godz. 8.00–15.00) lub wysyłać na adres:
Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1–2
70-500 Szczecin
pok. 130
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Można również dokonać zapisu drogą elektroniczną, przesyłając formularz zgłoszenia na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (temat: Studia podyplomowe „Inspekcje morskie FSC, PSC”), a następnie dostarczyć dokumenty w wymaganym terminie.

Ponadto Wydział Nawigacyjny przygotowuje ofertę studiów podyplomowych w zakresie:

  • Górnictwo morskie (eksploracja i eksploatacja zasobów dna morskiego), we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie,
  • Zarządzanie kryzysowe w obszarach nadmorskich,
  • Bezpieczeństwo i ochrona żeglugi oraz portów.