Studia podyplomowe „Transport LNG i eksploatacja terminali” przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się lub pragnących specjalizować się w problematyce transportu lądowego LNG i eksploatacji lądowych terminali rozładunkowych LNG.
Podstawowym celem studiów „Transport LNG i eksploatacja terminali” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach związanych z transportem, urządzeniami i systemami regazyfikacji, przechowywania i przesyłu skroplonego gazu ziemnego.

 Obejmują 2 semestry. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych odbywają się dwa razy w miesiącu (piątki po godz. 15 i soboty) w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wystawione przez Akademię Morską w Szczecinie (Wydział Mechaniczny).

Zasady rekrutacji
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

  1. kwestionariusz osobowy,
  2. odpis dyplomu lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
  3. pokwitowanie wpłaty wpisowego w wysokości 150,00 zł dla I edycji studiów,
  4. dwa zdjęcia legitymacyjne.

Dokumenty w terminie od 1.12.2015 do 20.02.2016 r.

należy przesłać pocztą na adres:
Dziekanat Wydziału Mechanicznego
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1–2
70-500 Szczecin
z dopiskiem: Studia podyplomowe LNG
lub elektronicznie na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub złożyć osobiście:
w dziekanacie Wydziału Mechanicznego
Akademii Morskiej w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1–2,
pok. 174 lub 175, w godz. 7.30 – 15.00,

Opłaty za studia
Całkowity koszt studiów wynosi 6.500 zł i pozostaje niezmienny w trakcie studiów. Kwota może być rozłożona na dwie równe raty płatne w terminach:

  • I rata do 2.03.2016 r.
  • II rata do 1.10.2016 r.

Opłata wpisowa wynosi 150 zł
Należność za studia należy wpłacać na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:
PKO SA VII O/Szczecin
16 1240 1864 1111 0000 2205 5615
z dopiskiem: Studia podyplomowe „Transport LNG i eksploatacja terminali”.